Dự án “Gen Di Truyền” - UTS

DỰ ÁN TỰ NHIÊN

Dự án “Gen Di Truyền”

Dự án thuộc Chương trình Quốc tế là cơ hội để các UTS-ers Khối 4 tìm hiểu về những đặc tính di truyền của các thành viên trong gia đình bằng tiếng Anh. Với những khối đất nặn, các bạn bạn nhỏ đã tạo nên nhiều phiên bản “nhí” khác nhau từ 2 mẫu vật “monster” ba và mẹ, dựa trên việc quan sát và nhận dạng những đặc điểm ngoại hình nổi bật của mẫu vật. Từ đó, các bạn hình thành một sơ đồ cây thể hiện được những đặc điểm di truyền của gia đình và chia sẻ cùng thầy cô và bạn bè.